Foto’s

“Van de maan af gezien, zyn wy allen even groot.” – Multatuli

Mensenmassa’s  boeien mij, ze kunnen een dreiging inhouden maar ook een positieve kracht uitstralen.

In deze werken staan mens en ruimte centraal. Het begrip ruimte geeft in het thema ‘Mensenmassa’ een begrenzing aan en tevens een mogelijkheid om af te wijken van die begrenzing. Hoeveel ruimte geef je elkaar letterlijk als plaats om te bewegen en hoeveel ruimte krijg je als groep of individu om in de groep om te functioneren?

Ik maak de massa onschadelijk door de individuen samen te voegen en ze een samenhang te geven die een onschuldig karakter draagt. Speels worden elementen samengevoegd, herhaald, veranderd en tot nieuw beeld gevormd, waar het individu in dienst staat van het geheel, want uiteindelijk – Multatuli indachtig – “Van de maan af gezien zijn we allen even groot”

De foto’s van mensfiguren zijn digitaal uitgeknipt en in de computer samen gevoegd tot een ‘massa’.